Langh Róbert

Ez történt a parkolóban
Kompjuter-installáció, kollázs; 1998


"Ez történt a parkolóban", 1998 Kompjuter-installáció, kollázs A romantika friedrich-i mozzanatán alapuló kölcsönhatásban az élmény felemeli, és ezáltal magához méltóvá teszi a nézõt. A voyeur meggyõzõdése szerint a látvány nem befolyásolható; beavatkozás helyett újraalkotja azt. Az építmény tudatosan emlékmûszerû, hiszen jelen esetben a nézo nem avatkozhat bele a folyamatba, így fokozottan érvényesül a visszafordíthatatlanság és az elmúlás pátosza.

Munkámban a kompjuter jelenlétét megpróbálom triviális effektusokban elrejteni, ami rétegekre bontja a mû jelentését. A mosdótál alatt lévõ számítógép kapcsolatban van a képernyõvel, amely a háromlábú fotoállványra van erõsítve. Az installáció két irányban bocsájt ki fényt: lefelé, megvilágítva a tál tartalmát és elõre, a monitoron futó kép formájában. A mosdótál tartalma égett gyufaszálakból összeállt rácstömeg. E spontán konstrukció képzõdésének folyamatát szemlélteti a monitort összekarcoló számítógépes programmodell.

A képernyõn futó videotöredékek mozgása azon alapul, hogy a szabadkézi felvételek - pásztázás -, magukban hordoznak egy olyan geometriai viszonyítási rendszert, amely a filmnyelv absztraháló hajlama következtében észrevétlen marad. A film ablakának relatív helyzete a minket gömbként körülvevõ látványhoz képest más esetben csak a filmkultúra révén válik érthetõvé.

A program videofilmek tartalmát elemzõ, mozgáskövetõ rendszer, amely az elmozdulás vektorkoordinátáit használja a megjelenítéshez. A képernyõn futó videotöredékek relatív mozgása azon alapul, hogy a szabadkézi felvételek - pásztázás -, magukban hordoznak egy olyan geometriai viszonyítási rendszert, amelyet ezidáig csak a vetítovászonhoz rögzítve láthattunk. 

HU

<<<